All posts filed under “seramik/ ceramics

tilki // fox

Bazıları tilki sever// Some people like fox

rengeyigi // reindeer

rengeyiği kışa yakışır, kara yakışır// reindeer goes with winter, with snow  

yağmur// rain

her yağmur yağdığında bir kuş havalanır// whenever raining a bird flies

fil // elephant

sen hiç uçan fil gördün mü? // have you ever seen a flying elephant?