All posts filed under “xy

sakin // calm

ip terapi muayanehanesinin duvarında ortam dinginliğini arttıracak ağaç deseni. aşama aşama mavi// tree figure on the wall of ip terapi clinic to improve calm of the space. step by step blue

farklı yönler // different directions

bazıları ile aynı yöne bazıları ile farklı yöne, hem de beraber ilerliyoruz diye düşünürken// with some going through to same direction than with some going trough to different direction even you thought going together

insan// human

güzel insan olmak için yaşıyoruz// we are living to be a nice person

derin nefes// deep breath

koşturmacadan zaman kalırsa derin bir nefes alın// if you have remain time from rush take a deep breath

bazen// sometimes

bazen çok karmaşık gelir tüm olup bitenler… // sometimes everthing seems too complicated…

içimdeki çocuk// child inside me

Bazen herşeyin üstünde hayat ile oynarken // sometimes over everything while she playing with life Alttaki kolaj ref. Rehan Miskci